Organisation
Bli scout nu

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar. Vår kår har ca 100 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår stuga/lokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Styrelsen

Åke Nyberg

Anna Danielsson

Ove Björkman

Stig Rud

Kristina Ingelin

Carolina

Ludvig Chareville