Det finns många frågor om vår verksamhet och våra planerade arrangemang i samband med den uppkomna situationen med Coronaviruset.

Handens Scoutkår följer situationen noggrant och följer de rekommendationer och bestämmelser från regeringen och Folkhälsomyndigheten. 

Tills vidare gäller de planer och besked som tidigare getts och all verksamhet fortlöper tills annat sägs. Vi vill självklart uppmana alla att vara lite extra försiktiga. Precis som att avgöra om man ska gå till skolan/jobbet, gäller det att göra samma övervägande när det gäller att delta i våra scoutaktiviteter; allt från veckomöte, helgaktiviteter m.m.

VAD KAN DU GÖRA FÖR ATT UNDVIKA SMITTA?
• Tvätta händerna ofta, med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett    toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
• Undvik att röra vid dina ögon, din näsa och mun.
• Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
• Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra

Dessa punkter skickar vi med till samtliga avdelningar som riktlinjer för verksamheten framöver:

1. Tills vidare genomförs om möjligt samtliga möten utomhus för att minska risken för spridning
2. Möten med matlagning planeras om
3. Varje avdelning behöver se över hur man kan minska närkontakt vid tex, ceremonier och liknande.
4. Scouter eller ledare som dom senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har en befarad eller bekräftad Covid-19 infektion stannar hemma från scouterna
5. Nolltolerans från att gå till scouterna när man uppvisar sjukdomssymptom

Vi återkommer med mer information framöver…

Scouthälsningar
Handens Scoutkårs Styrelse