Portal
Bli scout nu

HANDENS SCOUTKÅR

Handens Scoutkår bildades redan år 1941, men verksamheten var nedlagd 1947-1950 varför vi räknar 1951 som det år kåren grundades.