Historia 0

Handens scoutkårs historia i sammandrag

Bli scout nu

All information är hämtad ut kårens  verksamhetsberättelser. Mera detaljer om varje år kan man läsa i styrelseprotokoll, ledarsamlingsprotokoll och protokoll från planeringar.

Vi har självklart även haft kårstämmor, alltid deltagit i distriktsstämmor, gått massor av utbildningar, men det känns som denna berättelse blivit tillräckligt lång ändå.

 

Sammanställt av Kerstin Karlström 2001-05-17