Terminsavgiften är 500 kr per terminför aktiva medlemar och är  till för att betala försäkringar, programavgifter och lokalavgifter.