HANDENS SCOUTKÅRS HISTORIA

1990 – 1999


1990

 

21-22/4 går två ledarlag S:t Georgshajken i Södertälje. ”ET phone home” kommer 1:a och Puddingarna kommer 3:a.

23/4 på S:t Georgsdagen tilldelas Agneta Rud, Kerstin Karlström och Rolf Stockhaus förtjänsttecken i guld. Cecilia Larsson, Ove Björkman, Steffan Kluge och Sören Ferm får bronsmärket. Susanne Eriksson och Lena Ahlinder får ledarfullmakt.

30/4 Valborgsfirande vid Rudans Gård.

13/5 Distriktets Dag vid Sundby Gård där alla avdelningar deltar.

9-17/6 arrangerar vi kårlägret BAUTA-90 i Vissvass, Tyresö. Lägret gick i Asterix Obelix tecken och lockade 89 deltagare, varav hälften miniorscouter som deltog halva tiden.

Stadshajken genomförs i ösregn av Puddingarna och ”ET phone home”.

6/9 Rekryterar vi på ALBERT-dagen. 40 nya miniorscouter blir resultatet.

7-8/10 Kruthorn med två deltagande Handen seniorlag.

21/10 arrangeras KEA-tävling och Kårens Dag med stort deltagande.

Detta år hade vi informella ledarträffar i stället för ledarsamlingar med olika teman t ex rekrytering, KEA, Kårens Dag, Styrelsen utökas samtidigt med en ledare från varje avdelning och kårstyrelsen är fr o m detta år kårens enda beslutande organ.

Som tidigare år finns gott om ledare i kåren men inte så många som vill vara aktiva på avdelningarna. Speciellt Vingarna har ledarbrist.

Inte heller i år löstes kontraktsfrågan, lokalen delas fortfarande med dagmammorna.

Kårens ekonomi är god.

1991

 

10/2 arrangerar Agenta Rud grottkrypning i Tyresö med c:a 20 deltagare.

20-21/4 går vi S:t Georgshajk. Pilspetsarna II kommer 6:a och Puddingarna 4:a.

25/4 vid S:t Georgsfirandet utdelas förtjänsttecken i brons till Li Zetterwall och Maria Johansson.

30/4 Valborgsfirande.

5/5 går Distriktets Dag vid Rudan där Vargen kommer 3:a.

Pingstläger vid Spjutsund med c:a 30 deltagare.

6/6 Kåravslutning i form av ett stort lägerbål arrangerat av Kerstin Karlström i Olof Palmes Park.

9-12/5 går Stockholm Venture på Gärdet för seniorscouter och ledare. 19 Handenscouter deltager. Kjell Karlström är med och arrangerar.

2-10/8 är vi med på distriktslägret Ornö-91 vid Mörby Gård.  38 deltagare.

5-6/10 Kruthorn igen. Pilspetsarna tar plats 23 och Bara Brudar plats 15.

16/11 firar vi Kårens 40-årsdag i scoutlokalen.

Kåren har nu gott om ledare men brist på barn.Vi jobbar på att fylla avdelningarna.

Inte heller i år löstes kontraktsfrågan, lokalen delas fortfarande med dagmammorna.

Medlemsavgiften är nu 150 kr per termin.

1992

 

23/4 utdelas bronsmärket till Helén Karlsson och silvermärket till Helena Lennholm, Arne Selander, Ylwa Carlsson och Mika Rylander vid S:t Georgsfirandet.

25-26/4 kommer Pilspetsarna på första plats och Puddingarna på 8:e plats på S:t Georgshajken.

30/4 Valborgsfirande med en LAPP-grupp och en LOTT-grupp.

10/5 går Distriktets Dag i Lida med för kåren ovanligt dåliga placeringar för alla grenar,

Läger i maj på Spjutsund, Gålö.

4/6 Kåravslutning i Olof Palmes Park.

31/7-9/8 har vi på kårläger Vässarö-92.

27/8 rekrytering

12-13/9 vinner Puddingarna stadshajken. Ett Pilspetslag deltar också.

2-3/10 går Kruthornet. Pilspetsarna kommer på 17:e plats.

Kåren tvingas slå ihop tre minioravdelningar till två pga ledarbrist.

Ännu inget kontrakt på lokalen, vi delar fortfarande med dagmammorna.

I november lämnar en ledarkamrat oss, Thomas ”Klyko” Kluge, efter kort tids sjukdom, 29 år gammal. Thomas började i kåren redan som miniorscout 1971 och har sedan dessa varit mycket aktiv i kårarbetet.

1993

 

Kåren har sex avdelningar.

20/4 S:t Georgsfirande då Sören Ferm får bronsmärket.

30/4 Valborgsfirande vid Rudans Gård.

9/5 är vi på Distriktets Dag i Södertälje.

12-13/6 Höstplanering i Gladöstugan.

29/7-7/8 åker 37 Handenscouter på förbundslägret Natura-93. 10 dagar i regn i Karlsborg vid Vättern. Ändå ett mycket bra och roligt läger.

2/9 Rekrytering i skolorna

11-12/9 är Puddingarna med på Stadshajken och tar tredjeplatsen.

14/9 Föräldramöte och bytesdag.

17/10 går årets kretstävling vid Rudans Gård. Getingen blir 1:a, Björken 2:a och Falken 2:a.

11/12 Vårplanering

Julförsäljning på Poseidons torg.

Medlemsavgiften är nu 200 kronor per termin.

1994

 

Kåren har under våren 6 avdelningar och under hösten 7 avdelningar då vi rekryterade c:a 40 nya miniorscouter.

13/4 arrangerar vi årets Distriktsstämma

I S:t Georgshajken deltar Puddingarna och tar en fjärde plats.

30/4 Sedvanligt Valborgsfirande

3/5 S:t Georgsdagen firas Bronsmärke delas ut till Petra Tonnert och Nina Lund och guldmärke till Kari Särkkä. Kjell Karlström får ta emot Lions Clubs ungdomsledarstipendium.

8/5 Distriktets Dag där vi ansvarar för sjukvårdskontrollen. En Vingpatrull kommer trea.

25/5 Kåravslutning i Ladan i Tyresta.

10-19/6 är vi på lägret  Vildmark-94 tillsammans med Jordbro och Brandbergen. 59 deltagare från Handen i ett ganska  kyligt och myggigt Västmanland.

10-11/9 I stadshajken segrar laget Puddingarna. Även laget Blandade Spetsar deltar.

18/9 ’valdagsinsamling

20/9 Ett stort antal av våra scouter deltar i Fredsdagen vid Rudan där även KUNGEN närvarar.

23/10 arrangeras Kretstävling med Jordbro och Brandbergens scoutkårer.

23/11 Hjärt- och lungräddningskurs där 14 ledare och seniorer deltar.

Julförsäljning på Tyresta julmarknad som gav plus minus noll i kassan.

Pilspetsarna firar 40-års jubileum.

Under sommaren lånar vi ut vår lokal till en grupp på 40 tyska scouter.

Ladan

Från den 1/3 ansvarar vi tillsammans med Sätra Scoutkår för stugan Ladan samt Hundhuset i Tyresta By. Under året har arbetshelger med renovering och upprustning genomförts. Ladan hyrs ut till utflykter och övernattningar. Malin Ahlinder har ansvarat för uthyrningen.

1995

 

Detta år har vi sju avdelningar. Nyckelpigan och Skogisarna deltar i SSF hjälpsändning, Peace Pack, till Tadjekistan. Skogisarna arbetar under hösten med distriktsmärket Idé 2000.

24/3 Ledarsamkväm med Jordbro och Brandbergen

19/4 S:t Georgsdagen firas. Monica Ekstrand får förtjänsttecken i guld, Ove Björkman och Sören Ferm silvermärket och Håkan Lindeke och Carlos Stoltzmann får bronsmärket.

30/4 Valborgsfirandet inbringar i år 30.000:-

14/5 På Distriktets Dag segrar Patrull Falken

1/6 Kåravslutning

27/7 – 5/8 är vi med på distriktslägret Viking-95 vid Berga. 51 scouter deltar samt ett antal ledare är med både som byledare och funktionärer. Kjell Karlström är programchef.

9-10/9 Stadshajk där Puddingarna vinner sin klass och Pilspetsarna kommer tvåa i sin klass.

8/10 Kretstävling i Brandbergen

29/9-1/20 deltar Puddingarna i Kruthornet

2/12 är vi med i en gemensam julmarknad för Haninges föreningar. Inget klirr i kassan men alltid bra att synas.

Under hösten säljer vi lotter till Carl XVI Gustafs jubileumsfond i samarbete med Lions Club i Österhaninge.

Stig och Agneta Rud får under året sina Gilwell-insignier.

För övrigt är kårens ledare ganska bra på att gå kurser och vidareutbilda sig.

1996

 

Kårens verksamhets bedrivs i pr på sex avdelningar. Tassarna och Skogisarna har under hösten arbetat med distriktsmärket Idé2000.

18/1 Vårterminsplanering

17/4 Arbetsdag i Ladan

23/4 S:t Georgsfirande. Li Zetterwall får förtjänsttecken i silver. Susanne Larsson och Anders Larsson får förtjänstmärke i brons.

30/4 Valborgsfirandet inbringar c:a 30.000:-

12/5 segrar Humlan i miniorklassen på Distriktets Dag.

24-26/5 är Pilspetsarna med på S:t Georgshajken

6/6 Kåravslutning

8-15/6 är vi på Hedenhös-96 med miniorer, juniorer och seniorer. Patrullscouterna åker på ett läger i Finland.

17/8 Höstterminsplanering

14-15/9 Puddingarna och Pilspetsarna går Stadshajken

3-4/10 Pilspetsarna går Kruthornet.

27/10 vinner Vargen juniorklassen och Höken patrullscoutklassen i Kretstävlingen

16-17/11 hålls årets förbundsstämma i Södertälje där Agneta och Stig Rud höll i seminarierna och Kjell Karlström i Vikingafesten.

1997

 

Kårens verksamhet bedrivs under våren sex avdelningar. Till hösten slås tre  minior/junioravdelningar ihop så det blir totalt 5 avdelningar. Fr o m nu kör vi alltså miniorer och juniorer på samma avdelning, inte pga ledarbrist utan vi tror att det finns andra fördelar: man tappar inte barn mellan minior och junior, många barn har kompisar som är födda samma år och vill gå på samma avdelning osv. Skogisarna arbetar under hösten med distriktsmärket Idé 2000.

18/1 Vårterminsplanering

23/4 S:t Georgsfirande. Förtjänstmärke guld utdelas till Arne Selander och Monica Ekstrand.

30/4 Valborgsfirande inbringar i år c:a 35.000:-.

25/5 Distriktets Dag i Lida där Mården kommer 2:a

5/6 Kåravslutning

26/7 – 2/8 är det läger på Vässarö tillsammans med Brandbergen och Jordbro

16/8 Höstterminsplanering

23/8 Kommunens Dag

20-21/9 HHISS där Pilspetsarna kommer 1:a och 9:a.

28/9 Kretstävling i Västerhaninge där Höken kommer 1:a och Falken 2:a.

3-4/10 kommer Pilspetsarna 2:a på Kruthornet

Camilla Rud och Mari Lundin har gått Explorer Belt i Belgien den 14/6 till den 5/7.

Nytt hus:

Under året har vi haft en byggprojektgrupp bestående av Helena Lennholm, Stig Rud, Lars Fors, Åke Nyberg, Kari Särkkä, Ove Björkman och Maria Johansson. Den 21/8 1997 fick vi bygglov på att bygga ett hus vid Nedre Rudan.

1998

 

Kårens verksamhet bedrivs på sex avdelningar. Under hösten genomförs mötena till stor del utomhus eftersom vår nya scoutlokal är under uppbyggnad. Skogisarna arbetar under hösten med distriktsmärket Idé 2000.

Under året återstartas det vilande roverlaget GAMSPETSARNA.

10/1 Vårterminsplanering

4/4 OBS Dag

23/4 S:t Georgsfirande. Förtjänstmärke i guld med emalj delas ut till Stig Rud, i guld till Helena Lennholm, i silver till Maria Johansson samt i brons till Tomas Larsson och Bengt Olsson.

30/4 Årets Valborgsfirande hölls på Vallaplan och inbringade c:a 35.000:-.

På Distriktets Dag kommer Vargen på andra plats och föräldralaget på  tredje plats.

Älghornet vinner Vingarna på distriktsnivå både med patrull Höken och avdelningen.

6/6 Kåravslutning

6-15/8 distriktsläger på Gotland, RAUK-98. Kjell Karlström är programchef och Pilspetsarna ansvar för ett mycket uppskattat Gycklarspår och några ledare kör Tjurfejden.

22/8 Höstterminsplanering

HHISS Pilspetsarna deltar, Gamspetsarna deltar och vinner

3-4/10 deltar Gamspetsarna och Pilspetsarna.

5-6/12 Julmarknad Tyresta by inbringade c:a 5.000:-

Flytten:

I juni flyttar vi från vår gamla lokal på Getporsvägen. Alla saker bars in i två containers där de fortfarande finns vid årets slut, förrådet flyttas hem till Kari Särkkä.

Huset:

Under året påbörjas byggnaden av vårt scouthus vid Rudan.Vi har beviljats kommunal borgen för byggkreditiv och hypotekslån, Vi har även fått 400.000 från Allmänna Arvsfonden. Vi har börjat använda vårt sparade kapital. Kårens ekonomi är under dessa omständigheter stabil och årets bokslut visar att vi klarar budgeten.

1999

 

Kårens verksamhet bedrivs på sex avdelningar.
Skogisarna arbetar med distriktets märke Idé 2000.

9/1 Vårterminsplanering

6/3 Loppisförsäljning i Skärholmen. 1.150:- netto.

23/4 S:t Georgsfirande. Roger Forsblom får förtjänsttecken i brons. Kårens eget 20-årsmärke delas ut till Kari Särkkä. Stig Rud tar emot Lions Clubs Ungdomsledarstipendium.

30/4 Valborgsfirande vilket gav 25.000:-.

9/5 Distriktets Dag får i Dalarö. Höken vinner patrullscoutbanan.

5/6 Kåravslutning

18-24/6 Kårläger vid Berga, Totem – ett indianläger med 60 deltagare

14/8 Höstterminsplanering

21/8 Haningedagen inbringade 2.000:-

18/9 HHISS, Gamspetsarna vinner och Pilspetsarna deltar med 2 st lag.

3-4/10 Kruthornet där Pilspetsarna kommer trea.

1/12 Regional ledarträff

4-5/12 Julmarknad som i år går väldigt bra och ger oss 7.000:-

Huset:

Blir dyrare än beräknad, 1.200.000:-.. Vi är tvungna att ta en kredit i Nordbanken på 100.000:-. Vi har under året också sökt pengar från flera olika stiftelser. Vi har beviljats ett bidrag från Åke Wibergs stiftelse med 25.000:-.

Under verksamhetsåret har bygget blivit ett hus. Med gemensamma krafter har scouter och ledare tillsammans isolerat, byggt innerväggar, dragit El och VA.

Under sommaren har vi 4 st ungdomar som målar vårt hus. Detta finansieras av kommunen, vi står för material och handledning.

1980 – 1989
2000 – 2001