HANDENS SCOUTKÅRS HISTORIA

1960 – 1969

1960

 

Kåren har nu 2 Blåvingeringar, 2 Vargungeflockar, 2 flickscoutavdelningar och
2 pojkscoutavdelningar, en elitpatrull för flickor och två elitpatruller för pojkar, ett seniorscoutlag samt två avdelningar, en äldre med både pojkar och flickor och en yngre med bara pojkar.

Kåren har ledarutnämning i S:t Gertruds kyrka.  Kåren firar Thinking Day, Valborgsmässoafton och Svenska Flaggans Dag samt S:t  Georgsdagen.  I samarbete med föräldrarföreningen arrangeras en scoutbasar med mycket gott resultat.

Studiecirkeln ”En scoutkår i funktion” genomförs med 22 deltagare.

Märta Östergren blir kårens femte ledare med Gilwellutbildning.

Kåren deltager i ett antal tävlingar med mycket gott resultat.

KEA-tävlingen som genomförs i tre delar, med sammanlagt resultat, genomförs av i snitt 16 patruller per tävling.
Vinner gör patrull Mården.

Sommarens läger på Ornö är det första kårlägret med både pojkar och flickor tillsammans,

58 deltagare. Seniorerna genomför en studieresa till Tyskland, bl.a med resa runt Bodensjän samt besök på förbundslägret i Tyskland, 18 deltagare.

På kårens postgiro finns 4.292:20 vid årets slut.

1961

 

SFS och SS har slagits ihop.

Kåren har nu utökats med ännu ett seniorscoutlag.

Den 11 maj arrangerar kåren det nybildade distriktets första Ren- och Älghornstävling.

I avdelningstävlingen kommer kåren tvåa.

5 nya ledare invigs i S:t Gertruds kyrka.

Den 12 februari firar kåren sitt 10-års jubileum vid ett högtidsmöte i S:t Eskils kyrka med högtidstal av kårkaplan Friberg och scoutupptagning av förbundschefen Bengt Junker. Efter högtidligheten i kyrkan, som är fylld till sista plats, ordnas samkväm i skolan där en jubileumskavalkad framförs av scouter och ledare. Tal hålls av Bengt Junker och kårens förste ordförande Östen Rasmusson. C:a 350 personer deltager i den lyckade festen.

Valborgsbål som vanligt vid Rudan och vårbasar i skolan som ger kåren ett gott netto.

70 deltagare på årets kårläger vid Stenungsunds folkhögskola därav 6 flickor från Nynäshamn och 5 pojkar från Tungelsta.

Vid FM i scoutfemkamp i Nybro ställer kåren upp med 4 par.

 1962

 

17 startar från kåren i DM på skidor.

Som vanligt deltager kåren i Ren- och Älghornstävlingen, i år i Tullinge.

8 nya ledare invigs och John Skarström erhåller Gilwellinsignierna. Leif Öjelind och Bertil Östergren får förtjänsttecken i brons.

Kyrkoherde Ström talar på alla flickscouters dag, Thinking Day, 22/2 i S:t Eskils kyrka.

Vacker Valborgsmässoafton vid Rudan med tal av rektor Olle Flodby samt sång av S:t Eskils och Vendelsö kyrkokörer. Vårbasar i skolan som vanligt.

Distriktsläger på Rånö med 65 deltagare från kåren.

Seniorlaget gör en 10-dagarsresa genom Tyskland och Holland med 27 deltagare.

Vid Ringfejden i Saltsjöbaden den 23/9 kommer Handens ledare på 2:a plats.

29/9 arrangerar Leif Öjelind disktriktets elitpatrullhajk där Handens båda patruller blir 1:a och 2:a!

Kåren har nu 225 medlemmar.

1963

 

Den 17/2 arrangerar kåren DM och FM på skidor vid Motorstadion. Ove Lundin blev 2:a i FM klass 1.

22/2 firas Thinking Day i Söderbymalmsskolan i Finlands tecken.

Vid S:t Georgsfirandet den 23/4 utdelas bronsmärke till Märta Östergren, Ove Lundin, Arne Eriksson och Bernt Svensson.

30/4 Valborgsfirande som vanligt med tal av pastor Östen Rasmusson.

Pingstläger för flickorna ordnas vid Ösbybro skola.

Kårläger, Skogerudslägret, vid sjön Silen i Värmland (vid familjen Dittmers sommarställe) med 108 deltagare.

Kåren har en mycket aktiv föräldrarförening som ekonomiskt stödjer kåren.

Kåren är nu stor med 251 medlemmar.

1964

 

Verksamheten rullar på som vanligt.

Sommarläger i Kolmården med 73 deltagare.

3/6 Ledarsamling under festliga former på Strand Hotell i Dalarö. Ove Lundin får sina Gilwell insignier.

Kårens ledare arrangerar julgransförsäljning

1965

 

23/4  Svenska Scoutförbundets hederlilja överlämnas till Anna Öjelind och Sven Eriksson.

30/4 Valborgsfirande som vanligt vid Rudan. Vårtal av bibliotikare Ulf Dittmer. Vårbasar i Runstensskolan.

19/5 Övergång på ”Brandbergen” i Handen.

3/6  Kåravslutning på Skeviks gård.

6/6  Svenska Flaggans Dag vid Tyresta Raststuga med tal av författare Yngve Kernell.

Sommarläger i Kolmården.

Svenska Scoutförbundet arbetar med nya moderna klassprov och kåren är under arbetsåret provkår för detta arbete.

Hyreskontrakt för ny scoutlokalen i Centrum skrivs under. Ansökan om bidrag från Allmänna Arvsfonden avslås då lokalen saknar fönster.

21/11 går kårens nyinstiftade tävling för Vargungar och Blåvingar, Gåsmarschen.

Julgransförsäljning även i år.

Kårens tillgångar är nu c:a 15.000:-.

1966

 

30/1 Ledarinvigning av 8 nya ledare i S:t Gertruds kyrka.

24/4 S:t Georgsdagen firas i S:t Eskil med högtidstal av kyrkoherde Östen Rasmusson.

Kårens 15-års jubileum firas med invigning av den nya scoutlokalen.

6/6 Svenska Flaggans Dag firas i Tyresta Raststuga. Tal av redaktör Arne Collmo.

Kårläger för flickor vid Ösbybro skola.

Svenska Scoutförbundet arrangerar storläger vid Stegeborg där kåren deltager med 24 personer.

Vårterminsavslutning vid Skevik, Gustavsberg.

Under hösten tas den nya scoutlokalen i bruk och lokalfrågan är löst för lång tid framöver, dock börjar kåren få problem med att rekrytera ledare.

3/11 Seniorscoutinvigning av Georg Norman

8/11 Blåvingeinvigning av May-Britt Almquist

7/12 Julavslutning

1967

 

Året inleds med blåvingeinvigningar och scout- och ledarupptagningar.

30/4 Valborg arrangeras precis som tidigare år. Vårtalare är i år Erik Johansson.

6/6 Sv. Flaggans Dag samt kåravslutning. Tal av John Björk och Åke Grunnesjö.

Kårläger  på ön Yttre Gården utanför Nynäshamn, 29 deltagare.

Distriktsläger på Ornö där kåren har 18 deltagare.

Trots stora problem med stora lokalen beroende på dels översvämningen med åtföljande vattenskador och den tragiska händelsen i januari 1967  (polismorden) har ledare och ungdomar kunnat genomföra arbetet för kårens bästa.

1968

 

Under året lämnar vargungarna sin lokal under Viking och blåvingarna lämnar sin lokal på Bragevägen och flyttar till lokalen i Centrum.

Under hösten startas den nya verksamhetgrenen Juniorscouting.

Nytt program med bättre och modernare aktiviteter.

22/1 Kårfunktionärsträff med information om Nya Scoutprogrammet.

11/2 DM på skidor arrangeras med start och mål vid Söderbymalmskolan med  endast 48 deltagare.

22/2 Thinking Day firads

31/3 Gåsmarschen där vi i år inbjudit Jordbro Scoutkår. Vandringspriset återerövrads av Sommarblommorna, Handen.

30/4 Bertil Svanström, kommunalnämndens ordförande, håller vårtalet vid Rudan.

12/5 Distriktets Dag går av stapeln i Grödinge. Vargungarna tog hem Renhornet och Handens Scoutkår vinner titeln Bästa kår.

29/5 Övergång vid Rudan. Tal av pastor Sune Karlsson.

6/6 Svenska Flaggans Dag i Tyresta By.

Fjällvandring för seniorscouter vid Messlingen i Härjedalen – 13 deltagare.

Kårläger på Gålö med 49 delatagare.

28/9 Seniorscoutinvigning i lokalen

29-30/9 går Kruthornet där Pilspetsarna deltager.

Under hösten påbörjas arbetet med att återuppstarta en föräldraförening, Scouternas Vänner.

4-5/11 Riksting i Jönköping för seniorer. 4 seniorer och 1 ledare deltager.

6/12 Julavslutning

1969

 

Kåren hjälper Lions Club att sälja Röda Fjädern.

Även adventskalendrar och Barnens Ljus såldes som flera år tidigare.

17/2 Vid sammanträde med representanter för Vendelsö, Jordbro och Handens scoutkår diskuterades möjligheterna att anställa en scoutkonsulent. Samarbetsorganet skulle kallas Österhaninge Scoutkrets med en styrelse bestående av två representanter från varje kår. Från Handen utsågs Elof Öjelind och Bernt Svensson.

I augusti anställs Lennart ”Bamse” Palmborg som konsulent i den nybildade kretsen.

Det nya scoutprogrammet tas i bruk under året. Kårens ledare sätter sig snabbt in i det nya programmet.

3/1 Vi gratulerar Vendelsö Scoutkår som fyller 10 år.

15-16/3 Riksting i Linköping för seniorer.

12/4  Gåsmarschen går av stapeln i Jordbro Vargungeflocken Bagheera tar vandringspriset.

Pilspetsarna deltager i S:t Georgshajken och kommer på 5:e plats.

30/4 Valborgsmässobål vid Rudan. Tal av kyrkoadjunkt Sune Carlsson. S:t Eskilskören bidrar med sång.

30/6 – 10/7 åker 54 deltagare på kårläger  vid Ölsjön i Ramsberg.

4-5/10 Kruthornet går av stapeln i Tyresta by. 16 seniorer deltager och belägger plats 4 och 13.

9/11 KEA-tävling.

1951 – 1959

1970 – 1979