HANDENS SCOUTKÅRS HISTORIA

1951 – 1959

Handens Scoutkår bildades redan år 1941, men verksamheten var nedlagd 1947-1950 varför vi räknar 1951 som det år kåren grundades.

1950

 

Det första steget till Handens Scoutkår tas på badstranden vid sjön Rudan vid ett samtal mellan Lennart Lindberg och Bertil Gavenius (Ensamvargen). Vid en träff i S:t Eskils kapell den 30/8 1950 diskuterar dåvarande kyrkoadjunkten Karl-Erik Gideon, Lennart Lindberg, Åke Fröroth och Ensamvargen, möjligheterna att starta kårarbetet på nytt. Den 27/10 kallar Östen Rasmusson, (som efterträtt Karl-Erik Gideon) till  ny scoutträff och arbetet sätts igång på allvar. Under ledning av kårens förre kårchef Alvar Gullew arbetar en studiepatrull bestående av. Rasmusson, Lindberg, Fröroth och Gavenius. De träffas på fredagkvällarna hos Gullew under senhösten 1950. Senare utökas studiepatrullen med Bo Andersson, Stig Asplund och Bengt Lindström –de blivande patrullledarna.

1951

 

Den 10 januari 1951 hålls konstituerande kårkvarter och  ledarrullan kom att se ut så här:

Kårchef Östen Rasmusson, kyrkoadjunkt
Vice kårchef Alvar Gullew, frisörmästare
Avd.chef Lennart Lindberg, folkskollärare
Vice avd. chef Åke Fröroth, studerande
Kårkassör Bertil Gavenius, revisor

Fredagen den 2 februari 1951 sätts patrullarbetet igång i patrullerna Falken och Hjorten med följande medlemmar:

Patrull Falken                                                                 Patrull Hjorten

Bo Andersson, pl                                                             Stig Asplund, pl
Uno Andersson                                                               Bengt Lindström, vpl
Alf Appelqvist                                                                 S. Arne Ericsson
Arne S. Ericsson                                                             Per-Ove Carlsson
Sven Höglund                                                                  Jan Neijnes
Leif Öjelind                                                                    Weine Åkerman
Heine Kindlund

Den första scoutlokalen ligger i en källarlokal (luftskyddsrum) på Källvägen 18A.
Ställdes till förfogande av Stiftelsen Österhaninge Bostäder.

Terminsavgift är för våren 1 krona och för hösten 3 kronor.

Två ”ledarrinnor” ansluter sig till kåren; Sylvia Svebo och Gunvor Boberger.
Dessa ansvarar för vargungeavdelningen som startar den 9 oktober.

5-6 maj sker kårens första förläggning utanför hemorten – Skuru Frisksportklubb i Velamsund dit man cyklar med sin packning.

14 maj – första scoutupptagningen i S:t Eskils kapell av vice distriktschefen Arne Niskanen.

15-17 augusti – läger på Muskö för elitpatrullen. Hela lägerkostnaden uppgår till 74:60.
Varje scout betalar 2:40.

20-21 oktober – elitpatrullhajk i Svartbäckens skola.

7 december – föräldraafton i Handens Folkets Hus.

31 december – nyårsvaka i S:t Eskils kapell.

1952

 

Kåren öppnar postgirokonto.

Kåren har problem med att driva in medlemsavgifterna. Årsavgift 5 kr för scouter och 2 kr för vargungar.

Kåren prenumererar på 3 ex av tidningen Totem.

Kåren beslutar inköpa följande:

  • Ett tält med soltak och golv, av god kvalitet för c:a 300 kr
  • Fyra tältlyktor för fotogen.
  • Kokkärl typ ”Gnistan” för c:a 8 personer.
  • Övrig nödvändig lägerutrustning.

Lennart Lindberg får i uppdrag att leta efter annan kårlokal.

20 januari – scoutfest med högtidstal av scoutchefen Bengt Junker.

1-11/8 – distriktsläger vid Nynäshamn. Sju scouter och fyra ledare deltager bl.a. Owe Lundin, Arne Ericsson och Berndt Svensson. Ansvarig ledare är Ensamvargen.

November – förbundsmöte där insamlingen till förmån för döva barn avslutas. Det goda insamlingsresultatet, 400.000, väcker uppmärksamhet i pressen. Handens Scoutkår kom på andra plats bland distriktets kårer.

12 september – elitpatrullen Ugglan bildas.

31 december – nyårsvaka i S:t Eskils kapell där kyrkoherde Åke Ström medverkar.

1953

 

Rasmusson, Fröroth och Sjögren tillsätts för att utreda lokalfrågan.

Årsavgift för scouter 6 kronor och för vargungar 3 kronor. Scouterna får tidskriften Scouten och ledarna Totem.

Inbjudan från Västerhaninge Scoutkår att deltaga i flaggparad på Svenska Flaggans Dag. Kårkvarteret tackar nej pga ledarbrist.

Distriktet begär att kåren ska hjälpa till att starta en kår i Hanviken.  Kårskvarteret avstår från detta med tanke på ledarbrist och de långa och kostsamma resorna (!).

8 februari – scoutinvigning i kapellet med flickscouterna. Scoutchefen Bengt Junker förrättar upptagningen. Ensamvargen får Gilwell-insignierna.

23-25 maj –pingstläger i Velamsund – 17 deltagare.

27 juli –  5 augusti- läger vid Herräng. Första lägret i Sverige som är gemensamt för flickor och pojkar. 27 deltagare från Handen.  Dagens Nyheter besöker lägret med ett litet hydroplan.

1954

 

Kåren bjuder in en tysk pojke, Peter Ebel, från ett flyktingläger till att deltaga på sommarlägret samt att vara kårens gäst en vecka före och en vecka efter lägret. Fam . Öjelind får plakett för generositet i samband med Peters vistelse i Sverige.

Fr.0.m. hösten växer kåren och består av 2 st vargunge-flockar, 2 scoutavdelningar och 1 st seniorlag. Carl-Gustaf Sjögren blir ansvarig för seniorscoutlaget.

Balooflocken, som leds av Berit Persson och Sonia Ericsson, har 4 kullar med 26 pojkar och Bagheeraflocken, som leds av Karin Sjögren, har 3 kullar med 14 pojkar.

Kåren har nu ledarbrist men avdelningsarbetet hankar sig fram bl a med hjälp av seniorscoutlaget.

17 februari – scoutupptagning i S:t Eskils kapell förrättas av scoutchefen Bengt Junker.

30 april – Åke Fröroth och patrull Ekorren tänder ett bål åt Söderhaga Fastighetsförening.

5-7 juni – pingstläger i Velamsund-.

Kårläger på Ornö med Tungelsta Scoutkår. 20 scouter deltar fördelade på två avdelningar: Vingarna och Tassarna. Lägerchef är Östen Rasmusson. Stor del av tiden ägnas åt varpa som är på modet.

1955

 

Kårkvarteret beslutar, med anledning av tidigare oordining, att övergång från vargungar till scout och från scout till seniorscout endast får ske vid höstterminens början. Skriftlig rekommendation från aktuell avdelningsledare krävs.

Kåren tackar ja till att fira S:t Georgsdagen tillsammans med Västerhaninge Scoutkår sedan transportproblemet till Västerhaninge lösts genom att Nynäsbanan lovar sätta in extra vagnar.

Kåren har problem inför Västkustlägret, endast 2-3 ledare kan deltaga, lägeravgiften anses hög för lägerdeltagarna.

Kåren inköper kårstämpel samt stämpeldyna. Kåren inköper även 150 st rullföringskort.

Kårens organisation diskuterads och en kommitté tillsätts för att utreda detta. Beslutas också att en ansvarig ledare måste utses för varje tävling och utflykt.

Ny lokal inreds under hösten på Vikingavägen.

Kårstyrelsen anser att det är viktigt att scoutarbetet är politiskt neutralt och tackar nej till att sätta upp affischer åt Stockholmstidningen.

Kåren deltager i insamlingen ”Ljuspunkten” till förmån för blinda och synskadade barn.

Ledare som önskar inträde i kåren måste först godkännas av förbundet.

I årets Älg- och Renhornstävling blir kårens bästa placeringar;
8:e för avd.ledare, 11;e för scoutpatrull och 16:e för vargunge-flock.

10 maj – scouthögtid i kyrkan där scoutchefen Bengt Junker förrättar upptagningen av pojkscouterna.
Distriktschefen Astrid Magnusson håller i upptagningen av flickscouterna.

22 juli – 1 augusti – Västkustlägret.  Ett av sex landsdelsläger som hålls detta år. Tre ledare deltager:
Bertil Gavenius (Ensamvargen), Elof Öjelind (Kea) och John Skarström (Skepparn).
29 scouter deltager.

8 september hålls kårsamling vid den vanliga platsen vid ”Brända Bergen”.

1956

 

Årsavgift 7 kronor för scouter, 3 kronor för vargungar.

5 februari – ljusmässa till förmån för blinda och synskadade barn. Kyrkoherde Åke V. Ström håller högtidstalet.

4 mars – firar kåren sin 5-årshögtid. Distriktschefen Bengt Kullström inviger den nya scoutlokalen på Vikingavägen. Scoutchefen Bengt Junker förrättar upptagningar. Fackeltåg från scoutlokalen till S:t Eskils kapell. Sidenfana överlämnas till kårchefen Östen Rasmusson från föräldraföreningen.

Vid DM på skidor segrar Bernt Svensson och Leif Öjelind kommer på andra plats. Vingarna vann stafetten och Tassarna kom på 9:e plats.

Vingarna segrar över Tassarna i ishockey med 3-2.

Den första tävlingen om KEAs vandringspris går av stapeln den 26 februari.

10 maj – Älghornstävling Vingarna kommer på sjätte plats.

19-21 maj pingstläger i Velamsund under ledning av Lennart Lindberg. 26 scouter deltager.

Storläger på Gålö som arrangeras av KFUM med internationella gäster. 2.600 deltagare, varav 16 var Handenscouter.

19 september – avskedsfest för kårchefen Östen Rasmusson som flyttar till Österåker.

Hösten –56 deltager kåren i insamling till de nödlidande i Ungern.

 1957

 

10 mars – scoutupptagning i S:t Eskils kapell.

S:t Georgsfirande som vanligt. Östen Rasmusson högtidstalar och Gunnar Guhrén spelar orgel.
Gunnar Guhrén mottager hedersliljan för trogen medverkan vid alla scouthögtider.

9-11 juni – pingstläger i Lida med 27 deltagare.

22 juli – 1 augusti – distriktsläger vid Mörtsunda. Från kåren deltager 24 scouter. Lägret filmades.

1958

 

Verksamhetsberättelse saknas.

1959

 

Verksamhetsberättelse saknas.

1960 – 1969