Distriktsstämma

Söndag den 19 november hålls Södertörns distriktsstämma i Saltsjöbaden.
Kåren skickar fem delegater. Övriga kårmedlemmar är välkomna att delta som observatörer.
Mer information och stämmohandlingar finns på distriktets hemsida.