Distriktsstämma

Söndag den 19 november hålls Södertörns distriktsstämma i Saltsjöbaden. Kåren skickar fem delegater. Övriga kårmedlemmar är välkomna att delta som observatörer. Mer information och stämmohandlingar finns på distriktets hemsida.